Φόρτωση 0%

Βρίσκεστε εδώ: 
 

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο  του Γ.Ν. Ρόδου είναι πενταμελές (ΦΕΚ 152/ τα. ΥΟΔΔ /04.03.2020 & τροποποίηση με το Γ4β/Γ.Π. οικ.21284/29.03.2020 (καθώς ο αριθμός οργανικών κλινών  του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου είναι  360 κλίνες).

Η σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου είναι η εξής:

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡ. ΜΕΛΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΣΑΝΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ – ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ – ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΚΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΓΚΙΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Α’ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Ε.Σ.Υ.    
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΓΓΕΛΗ ΕΛΕΝΗ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ–ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΩΝ

ΦΕΚ Διορισμού Διοικητικου Συμβουλίου (ΦΕΚ 209_τ ΥΟΔΔ_18 03 2022)Μέγεθος: 158,76 KB

ΦΕΚ Τροποποίησης Συνθεσης Μελών Διοικητικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 290_τ ΥΟΔΔ_12 04 2022)Μέγεθος: 150,58 KB

ΦΕΚ Διορισμού νέου προέδρου Δ.Σ. (ΦΕΚ 727_τ ΥΟΔΔ_16 08 2022)Μέγεθος: 156,62 KB