Φόρτωση 0%

Βρίσκεστε εδώ: 
 

Λοιπά Τμήματα

Τα Λοιπά Τμήματα του νοσοκομείου είναι τα εξής: 

  • Τμήμα Παραϊατρικού Προσώπικου
  • Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας