Φόρτωση 0%

Βρίσκεστε εδώ: 
 

Διοικητής

Διοικητής στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου «Ανδρέας Παπανδρέου» ορίσθηκε ο κ. Τσαντής Σταύρος σε οργανική θέση της κατηγορίας Ε.Θ. του ν. 3528/2007 με βαθμό 1ο (ΦΕΚ 659/τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ /27.07.2022).