Φόρτωση 0%

Βρίσκεστε εδώ: 
 

Προγράμματα ΕΣΠΑ

Τίτλος Πράξης: Ενίσχυση των Φορέων Υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της επιδημίας COVID-19 στην ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Τίτλος Υποέργου: Ενίσχυση του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ "ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ" με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στην κρίση λόγω της επιδημίας COVID-19

Κύριος της πράξης: Υπουργείο Υγείας

Συντονιστής Δικαιούχος: Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας

Συνδικαιούχος: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ "ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ"

Περιγραφή: Η πράξη εντάσσεται στο Εθνικό Σχέδιο του Υπουργείου Υγείας για τον περιορισμό της εξάπλωσης της επιδημίαςτης νόσουCOVID-19 και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της, σε συνέχεια των δύο ΠΝΠ της 11-03-2020 (ΦΕΚ55/Α/11-03-2020) και της 14-3-2020 (ΦΕΚ 64/Α/14-3-2020) που κυρώθηκαν με το Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 46/Α/3-4-2020). Συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ε.Ε. μέσω του Ε.Π. της Περιφέρειας, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Στόχος: Η δράση αποσκοπεί στην λειτουργική ετοιμότητα και ανθεκτικότητα του συστήματος υγείας στο πλαίσιο της υγειονομικής κρίσης λόγωCOVID-19. Ειδικότερα η ενδυνάμωση των φορέων και του προσωπικού έχει στόχο την αποτελεσματικότερη ανταπόκριση στις ανάγκες των ατόμων που νοσούν, στην ενίσχυση των επαγγελματιών με νέο προσωπικό για περιορισμό του κινδύνου εξουθένωσης στην εργασία, περιορισμό κινδύνου μετάδοσης, για δυνατότητα απομάκρυνσης από την εργασία αν απαιτηθεί κατά το δυνατόν διατήρηση της παροχής υπηρεσιών υγείας για άλλες νόσους.

Φυσικό Αντικείμενο: Το φυσικό αντικείμενο του υποέργου είναι η πρόσληψη πρόσθετου επικουρικού προσωπικού, ιατρικού, νοσηλευτικού, λοιπού, βοηθητικού και πάσης φύσεως προσωπικού για την ενίσχυση και ενδυνάμωση του Φορέα Υγείας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ " ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ" στην ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ , με προσωπικό (26) επαγγελματιών μέχρι σήμερα, προκειμένου να ανταποκριθεί στην αποτελεσματική διαχείριση περιστατικών νόσου COVID-19, σε προσερχόμενους για άλλη νόσηση τυχόν προσυμπτωματικούς ή και ασυμπτωματικούς της COVID-19 και για να προσφέρουν υπηρεσίες σε ασθενείς με χρόνια νοσήματα, προλαμβάνοντας με αυτό τον τρόπο τον αποκλεισμό πρόσβασης του πληθυσμού με χρόνια ή άλλα έκτακτα προβλήματα από υπηρεσίες υγείας. Η Πράξη συγχρηματοδοτεί μέρος από το συνολικό προσλαμβανόμενο προσωπικό για την επιδημία CoViD-19 στο ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ "ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ"

Συνοδευτικά Έγγραφα:
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου: Πράξη ΟΠΣ 5070042Μέγεθος: 211,64 KB

Τίτλος Πράξης: Προμήθεια απεικονιστικών μηχανημάτων νοσοκομειακών μονάδων Ρόδου και Καλύμνου» με Κωδικό ΟΠΣ 5023626 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020»
Προϋπολογισμός: 2.450.000,00 €

Δικαιούχος: Γ.Ν. ΡΟΔΟΥ "Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ" Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΩ "ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ" - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ "ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ"

Φυσικό αντικείμενο της πράξης: 
Προμήθεια και εγκατάσταση νέου σύγχρονου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και συγκεκριμένα απεικονιστικών μηχανημάτων για το Γενικό
Νοσοκομείο Ρόδου "Ανδρέας Παπανδρέου" και το Γενικό Νοσοκομείο Καλύμνου - Κέντρο Υγείας "Το Βουβάλειο". Συνολικά, αφορά προμήθεια πέντε μηχανημάτων, τέσσερα (4) για το Γ.Ν. Ρόδου και ένα (1) για το Γ.Ν. - Κ.Υ. Καλύμνου. Συγκεκριμένα: 

Για το Γ.Ν. Ρόδου:

 1. Σύστημα Μαγνητικής Τομογραφίας για την απεικόνιση οργάνων, ιστών καθώς και διαφόρων λειτουργιών των ασθενών με τη μέθοδο του
  μαγνητικού συντονισμού η οποία αποτελεί μια από τις βασικές μεθόδους απεικόνισης των ασθενών χωρίς τη χρήση ιοντίζουσας
  ακτινοβολίας. Ένταση μαγνητικού πεδίου 1,5 Tesla, Gantry διαμέτρου ανοίγματος τουλάχιστον 60 εκ., εξεταστική τράπεζα με οριζόντια και
  κατακόρυφη κίνηση και όριο βάρους ασθενή τουλάχιστον 150 κιλών, τεχνολογία μείωσης του ακουστικού θορύβου, σύστημα βαθμιδωτού
  πεδίου, σύστημα ραδιοσυχνοτήτων, πηνία για διάφορες εξειδικευμένες εξετάσεις, διάφορες τεχνικές και προγράμματα απεικόνισης, κονσόλα
  χειρισμού και δυνατότητα διασυνδεσιμότητας.
 2. Ψηφιακός Αγγειογράφος για τη διενέργεια εξετάσεων για διαγνωστικούς σκοπούς (όπως η αγγειογραφία) ή για τη διενέργεια επεμβάσεων
  για θεραπευτικούς σκοπούς (όπως η αγγειοπλαστική). Πέραν των αγγειακών παθήσεων χρησιμοποιείται στη θεραπευτική ογκολογία αλλά
  και σε άλλες πράξεις.Γεννήτρια ακτίνων – Χ τουλάχιστον 100KW, Ακτινολογική λυχνία με φίλτρα και διαφράγματα, Αγγειογραφική ανάρτηση
  (στατώ) με Ψηφιακό ανιχνευτή τύπου C, Εξεταστική τράπεζα με όριο βάρους ασθενή τουλάχιστον 200 κιλών, Ψηφιακό σύστημα
  αγγειογραφικής απεικόνισης, Υπολογιστικό ψηφιακό σύστημα αγγειογραφίας, Σταθμό ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας και διάγνωσης και
  παρελκόμενο εξοπλισμό.
 3. Ψηφιακό Ακτινολογικό Συγκρότημα (Τραυματιολογικό) για τις ακτινογραφίες των ασθενών που προσέρχονται στο Τμήμα Επειγόντων
  Περιστατικών του νοσοκομείου.(Τα ίδια ακριβώς στοιχεία με το μηχάνημα (4) χωρίς όμως την ακτινοδιαγνωστική τράπεζα).
 4. Ψηφιακό Ακτινολογικό Συγκρότημα για τις ακτινογραφίες των ασθενών του νοσοκομείου που έχουν εισαχθεί στις διάφορες κλινικές αλλά
  και των πολιτών που προσέρχονται στο Νοσοκομείο ως εξωτερικοί ασθενείς. Γεννήτρια ακτίνων Χ πολυκορυφών ισχύος τουλάχιστον 65KW
  σύγχρονης τεχνολογίας, Μονάδα ακτίνων Χ με ακτινολογική λυχνία, Ακτινοδιαγνωστική τράπεζα με όριο βάρους ασθενή τουλάχιστον 200
  κιλών, Όρθιο bucky με ψηφιακό ανιχνευτή και Σταθμό λήψης, αποθήκευσης & επεξεργασίας ψηφιακών εικόνων.

Για το Γ.Ν. – Κ.Υ. Καλύμνου:

 1. Αξονικός τομογράφος για την απεικόνιση οργάνων, ιστών, οστών κ.α. των ασθενών του νοσοκομείου που έχουν εισαχθεί στις διάφορες
  κλινικές αλλά και των πολιτών που προσέρχονται στο Νοσοκομείο ως εξωτερικοί ασθενείς. Απολύτως απαραίτητος για την άμεση και πλήρη
  εξέταση των τραυματιών που εισέρχονται εσπευσμένα στο νοσοκομείο π.χ. μετά από τροχαίο ατύχημα. Γεννήτρια ακτινών Χ ισχύος μεγαλύτερης των 40KW, Gantry διαμέτρου μεγαλύτερης των 70 εκ., ακτινολογική λυχνία, εξεταστική τράπεζα με όριο βάρους ασθενή
  τουλάχιστον 200 κιλών, κλινικά πακέτα, ανασύνθεση εικόνας, κεντρική κονσόλα και παρελκόμενος εξοπλισμός.

Παραδοτέα πράξης: 
Για το Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου «Ανδρέας Παπανδρέου»
1. Σύστημα Μαγνητικού Τομογράφου.
2. Ψηφιακός Αγγειογράφος
3. Ψηφιακό Ακτινολογικό Συγκρότημα (Τραυματιολογικό)
4. Ψηφιακό Ακτινολογικό Συγκρότημα

Για το Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Καλύμνου «Το Βουβάλειο»
1. Αξονικός Τομογράφος 16 τομών με εγχυτή και πρόσθετα κλινικά προγράμματα

Συνοδευτικά Έγγραφα:

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου: Πράξη ΟΠΣ 5023626Μέγεθος: 211,19 KB

 

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου: Τροποποίηση Πράξης ΟΠΣ 5023626 (01-07-2019)Μέγεθος: 301,77 KB

 

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου: Τροποποίηση Πράξης ΟΠΣ 5023626 (07-07-2020)Μέγεθος: 490,95 KB

 

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου: Τροποποίηση Πράξης ΟΠΣ 5023626 (13-07-2021)Μέγεθος: 653,47 KB

 

Τίτλος Πράξης: Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού
Προϋπολογισμός: 1.505.500,00 €

Δικαιούχος: Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου «Ανδρέας Παπανδρέου»

Στόχος: Προμήθεια σύγχρονου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού 24 κατηγοριών, στον οποίο περιλαμβάνονται μηχανήματα τεχνητού νεφρού, αναισθησιολογικό μηχάνημα, οφθαλμολογικό laser για θεραπεία καταρράκτη, φορητά ακτινοσκοπικά, υπερηχογράφος, κλίβανοι αποστείρωσης, ακοογράφος κ.α.

Αποτελέσματα: Η ουσιαστική αναβάθμιση σημαντικού ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του νοσοκομείου ο οποίος ήταν αρκετά παλαιάς τεχνολογίας, με συχνές βλάβες και δύσκολα υποστηρίξιμος από τις εταιρείες. Η λειτουργία αρκετών τμημάτων θα βελτιωθεί σημαντικά καθώς τα νέα μηχανήματα θα προσφέρουν εκτός των άλλων και νέες δυνατότητες στους χρήστες ωφελώντας ταυτόχρονα τους ασθενείς.

Ε.Ε. Ευρωπαικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης | Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου 2014 - 2020 | Ε.Σ.Π.Α. 2014 - 2020