Φόρτωση 0%

Βρίσκεστε εδώ: 
 

Υποδιεύθυνση Διοικητικού/Οικονομικού

Η Υποδιεύθυνση Διοικητικού/Οικονομικού περιλαμβάνει τα εξής τμήματα:

  • Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού
  • Τμήμα Γραμματείας
  • Τμήμα Γραμματείας Εξ. Ιατρείων, Επειγόντων Περιστατικών & ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ.
  • Τμήμα Κίνησης Ασθενών
  • Τμήμα Οικονομικών
  • Τμήμα Επιστασίας/Ιματισμού