Φόρτωση 0%

Βρίσκεστε εδώ: 
 

Διατομεακά Τμήματα

Τα Διατομεακά Τμήματα του νοσοκομείου είναι τα εξής:

  • Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.)
  • Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.)
  • Κέντρο Φυσικής Ιατρικής Αποκατάστασης (ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ.)