Φόρτωση 0%

Βρίσκεστε εδώ: 
 

Τμήματα/Ειδικές Μονάδες

Ο Παθολογικός Τομέας περιλαμβάνει τα εξής νοσηλευτικά τμήματα:

 • Α΄ Παθολογικό
 • Β΄ Παθολογικό
 • Νευρολογικό
 • Δερματολογικό
 • Πνευμονολογικό
 • Καρδιολογικό
 • Αιμοτολογικό
 • Ογκολογικό - Μονάδα Χημειοθεραπείας
 • Παιδιατρικό
 • Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης

Ειδικές Μονάδες Παθολογικού Τομέα

 • Γαστρεντερολογικό
 • Μονάδα Εμφραγμάτων

Μονάδες Παθολογικού Τομέα

 • Μονάδα Τεχνιτού Νεφρού
 • Μονάδα Αιμοδυναμικής
 • Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας
 • Μονάδα Συνεχούς Φορητής Περιτοναϊκης Κάθαρσης
 • Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων