Φόρτωση 0%

Βρίσκεστε εδώ: 
 

Εργαστηριακός Τομέας

Ο εργαστηριακός τομέας περιλαμβάνει τα παρακάτω τμήματα:

  • Βιοπαθολογικό
  • Βιοχημικό
  • Αιματολογικό
  • Ογκολογικό
  • Αιμοδοσία
  • Παθολογοανατομικό
  • Ακτινοδιαγνωστικό
  • Πυρηνικής Ιατρικής
  • Νεοτέρων Απεικονιστικών Μεθόδων (Αξονικός/Μαγνητικός Τομογράφος)
  • Φαρμακευτικό